املاک شبکه ای

23 املاک یافت شده
$2,100,000,000 با تخفیف

۵۵ متر ۱ خوابه

  • تهران, تهران
$2,690,000,000 قیمت مقطوع

۶۹ متر ۲ خوابه

  • تهران, تهران
$1,900,000,000 قیمت ثابت

۱۰۰ متر ۲ خوابه

  • تهران, تهران
$150,000,000 با تخفیف

۵۵ متر ۱ خوابه

  • تهران, تهران
$1,200,000,000 با تخفیف

۷۵ متر ۲ خوابه

  • تهران, تهران
$1,500,000,000 با تخفیف

۸۳ متر ۲ خوابه

  • تهران, تهران